Anders Borgenhag Holmqvist 2016

Akryl på duk 100x150 cm

 

 

 

I Love Paris

18 000,00 kr